La Federació Catalana d'Airsoft ofereix els següents serveis a les associacions que en formen part (i de manera subsidiaria als membres d'aquestes associacions):

 

- Carnet de soci federat. Els membres de les associaciones reben un carnet personalitzat que els identifica com a jugadors federats d'Airsoft i conté les dades de l'assegurança personal.

- Cartells per senyalitzar els terrenys de joc. Cada associació te a la seva dispossició jocs de cartells per tal de senyalitzar adeqüadament les zones de joc.

- Assesoria jurídica i fiscal. La Federació ofereix a les associacions membres un servei d'assesoria per tal de resoldre els seus dubtes en material legal.

- Assegurança de Responsabilitat Civil. Assegurança de caràcter col.lectiu que cobreix els fets derivats de l'organització d'activitats per part de la Federació i les associacions membres així com la responsabilitat civil dels danys causats a terceres persones derivats de la pràctica de l'Airsoft.

- Asegurança d'Accidents. Assegurança individual que cobreix els danys que puguin sufrir els jugadors federats i l'assistencia médica.

- Servei de Prèstec de material. La Federació dispossa d'una bossa de material per a la organització d'activitats d'Airsoft a dispossició de les associacions membres.

- Servei de Voluntariat. La Federació dispossa d'un servei de voluntariat mitjançant el qual les associacions poden demanar ajuda per a l'organització dels seus esdeveniments.

- Formació. La Federació te acords amb una empresa de formació en materia preventiva (primers auxilis, RCP, inmovilització de ferits, prevenció d'incendis, evacuació, etc.) per a la realització de cursos d'utilitat per a la organització d'activitats d'Airsoft.

- Compra de material. La Federació ha acordat descomtes per a la compra de material d'Airsoft per part de les associacions membres, així com importants descomptes en la compra de BBs biodegradables per a l'organització de concentracions.