Aquí us oferim les normes de joc oficials de la Federació Catalana d'Airsoft. Pot descarregar-les tothom que vulgui seguir aquesta normativa, fent sempre referència a la Federació Catalana d'Airsoft com a creadora d'aquest reglament. Está prohibit reproduir aquests continguts (total o parcialment) sense autorització. Per tal de tenir aquest reglament actualitzat, us recomanem enllaçar directament amb aquesta pàgina, copiant el següent codi:

Normativa FCA <a href="http://www.airsoft.cat/normativa.html"><img src="http://www.airsoft.cat/img/normativaFCA.jpg" alt="Normativa FCA" width="500" height="150" /></a>

 

*Descarregar Normativa (versió novembre 2011)
La Normativa de Joc: normes de seguretat, documentació obligatoria, límits de velocitat, normes de conducta, restriccions i requesits dels camps i dels organitzadors; normes básiques d'una partida i tipus de jocs d'Airsoft.

*Descarregar RRI (versió abril 2010)
Reglament de Règim Intern de la Federació: funcionament intern, règim disciplinari, us de l'assegurança, etc.

*Descarregar Fulls Permisos

Fulls de sol.licitud de permisos municipals i d'us de propietats privades per a la pràctica de l'Airsoft.

*Descarregar Estatuts Federació

Estatuts de la Federació Catalana d'Airsoft, registrats al Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

*Descarregar Document per a la sol.licitud d'ingrés

Tots els documents necessaris per a que una associació sol.liciti l'ingrés a la Federació Catalana d'Airsoft.