Adreça postal:

 

Federació Catalana d'Airsoft
C/ Isidre Nonell, 34
08292 Esparreguera
(Barcelona)


Correu Electrónic:

federacio@airsoft.cat

 

President: president@airsoft.cat
Vicepresident: vicepresident@airsoft.cat
Secretari: secretari@airsoft.cat
Tresorer: tresorer@airsoft.cat

Atenció al Soci: soci@airsoft.cat