AirsoftL'Airsoft és un joc d'estratègia i simulació. És una activitat lúdica i esportiva de caràcter competitiu o simplement recreatiu. Per a practicar-lo els jugadors fan servir marcadores que llencen boles fabricades amb materials biodegradables i compostables basats en el midó provinent de cereals i en la fècula no alimentaria, a menys de 3 Joules de potència. La pràctica de l'Airsoft  no implica cap vinculació política, religiosa, excloent o il·lícita.

“Airsoft” és un terme angles que significa "Aire Suau", fent referencia a la poca força amb que disparen les marcadores que es fan servir en aquesta activitat esportiva. El respecte i l'honradesa entre jugadors és la primera norma i la més important per a què aquest joc es desenvolupi amb normalitat i tots puguem gaudir d'ell. La seguretat és molt important, i tots els jugadors han de dur obligatòriament unes ulleres de protecció que compleixin la norma EPI EN166B, o norma equivalent, i que impedeixin el pas de boles cap als ulls des de qualsevol angle. No són aptes per practicar jocs d'Airsoft les ulleres de patilla.

L'Airsoft, per la seva naturalesa de joc de simulació, pot fàcilment crear una imatge equivocada en la societat i les autoritats, que poden considerar la nostra activitat com a violenta i perillosa. És responsabilitat dels practicants d'Airsoft a través del nostre comportament i de la nostra capacitat per regular la nostra activitat el canviar aquesta imatge equivocada.

La Federació Catalana d'Airsoft ha promogut la utilització de boles fabricades amb materials biodegradables i compostables basats en el midó provinent de cereals i en la fècula no alimentaria, així com a normes específiques de respecte pel Medi Natural, per tal de què els membres de la Federació estenguin la responsabilitat amb que practiquen l'activitat al respecte pel Medi Ambient.

AirsoftL'Airsoft, de vegades anomenat també "Softair", va néixer al Japó als anys 80, i és molt semblant en quant al desenvolupament de l'activitat al Paintball, amb algunes diferències: les marcadores que es fan servir a les activitats d'Airsoft tenen una potència inferior (al voltant d'un terç de la potencia del Paintball), les boles que llancen les marcadores d'Airsoft tenen habitualment un diàmetre de 6 mm (0,24 polzades) i les boles de paintball tenen un diàmetre habitual de 17,27 mm (0,68 polzades), a més, l'Airsoft es basa en l'honradesa dels participants, ja que les boletes disparades no són de pintura, i per tant, no deixen cap marca. Per aquest motiu, són l'honorabilitat i l'honradesa els factors fonamentals que deu tenir un jugador d'Airsoft.

Normalment, a l'hora de jugar, els jugadors es divideixen en dos o més equips que han d'aconseguir objectius per tal d'aconseguir guanyar el joc. Habitualment, es practica a l'aire lliure, encara que es pot jugar a recintes tancats.

El joc té diverses modalitats: partides ràpides (anomenades arcade o speedball), partides amb guió, proves tècniques (recorreguts de tir), MilSim (simulació militar), etc. Els grups i associacions dedicats a la pràctica de jocs d'Airsoft poden dedicar-se a una o a diverses modalitats, ja que són complementaries.

El programa Entre Línies de TV3 va realitzar un reportatje sobre l'Airsoft anomenat "Tirar a Marcar", que explica de forma mol entenedora qué es l'Airsoft: